Over ons

Stichting Petite Cobi zet zich in voor een gezonde toekomst voor moeder en kind!

Stichting Petite Cobi maakt medische zorg voor kinderen in Senegal mogelijk. Het idee voor de stichting ontstond in 2000 toen de stichter, antropoloog Cobi Mars, vrijwilligerswerk deed op een voedingscentrum in Senegal. Nadat Cobi op eigen houtje drie kinderen hielp met zorg, operaties, medicijnen en melkpoeder, ontstond, in samenwerking met enthousiaste medewerkers, in 2006 Stichting Petite Cobi, met als doel structureel een steentje bijdragen aan betere medische zorg voor moeder en kind in ontwikkelingslanden. De stichting heeft haar naam te danken aan een van de eerst geholpen kinderen: een baby die haar moeder verloor op het kraambed, en die door de oma vernoemd werd naar Cobi Mars: Petite Cobi. In een land waar poedermelk te duur is voor de gewone bevolking is het als pasgeboren wees een moeilijke strijd.

De stichting is op het moment actief op twee niveaus: medische zorg voor gehandicapte, zieke en/of ondervoede kinderen en de bouw en het operationeel maken van een consultatiebureau in de aangrenzende dorpen Terokh en Yendane.

Betalen medische kosten

Stichting Petite Cobi betaalt medische kosten voor zieke en/of ondervoede kinderen. Het gaat hierbij om hulp voor acute zorg, maar ook om het betalen van bijvoorbeeld protheses of revalidatie. Een operatie kost in Senegal ongeveer 100-150 euro, inclusief vooronderzoeken. Dit lijkt heel weinig, maar voor veel Senegalezen is dit enkele maandsalarissen. Veel ouders kunnen dit dan ook niet betalen. Voor meer informatie over de kinderen die hulp (hebben) ontvangen kunt u kijken op de pagina wie helpen wij.

Consultatiebureau

Het eerste grote project van Stichting Petite Cobi is de bouw van een consultatiebureau in de aangrenzende dorpen Terokh en Yendane. In dit consultatiebureau kunnen kinderen maandelijks gewogen worden. Hierdoor krijgen moeders beter inzicht in de groei en gezondheid van hun kinderen. Kinderen die ondervoed zijn kunnen melkpoeder krijgen, zodat ze aan kunnen sterken. Verder zullen er ook voorlichtingssessies gegeven worden. Het consultatiebureau zal ook een signaleringsfunctie hebben: er kan sneller gekeken worden of kinderen ziek of ondervoed zijn. Daarbij kunnen de vrijwilligers helpen om voor zieke kinderen een afspraak te maken in het ziekenhuis. Het consultatiebureau wordt gebouwd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en de overheid. Hierdoor proberen we te waarborgen dat ook in de toekomst het bureau goed zal blijven lopen zonder dat externe financiering nodig is. Meer hierover leest u onder consultatiebureau.

Bestuur & Financien

Petite Cobi is een kleine stichting met een enthousiast Nederlands bestuur en in Senegal een aantal lokale vrijwilligers. Het geld dat u doneert komt in zijn geheel ten goede aan de kinderen in Senegal. De enige overheadkosten die we hebben zijn kleine bijdragen aan de vrijwilligers ter plaatse. Dit gaat om een paar honderd euro per jaar.

Jaarverslagen en beleidsplan

Hier vindt u onze jaarverslagen: Jaarverslag 2012, Jaarverlsag 2013, Jaarverslag 2015.

Klik hier voor het Beleidsplan 2013-2014 en het Beleidsplan 2015.

ANBI

Stichting Petite Cobi is erkend als ANBI organisatie, hierdoor is uw gift aftrekbaar van de belasting.