Over ons

Stichting Petite Cobi zet zich in voor een gezonde toekomst voor moeder en kind!

Stichting Petite Cobi maakt medische zorg voor kinderen in Senegal mogelijk. Het idee voor de stichting ontstond in 2000 toen voorzitter Cobi Mars, vrijwilligerswerk deed op een voedingscentrum in Senegal. Nadat Cobi op eigen houtje drie kinderen hielp met zorg, operaties, medicijnen en melkpoeder, werd samen met een groepje enthousiaste vrijwilligers in 2006 Stichting Petite Cobi opgericht, met als doel structureel een steentje bij te dragen aan betere medische zorg voor moeder en kind in ontwikkelingslanden. De stichting heeft haar naam te danken aan een van de eerst geholpen kinderen: een baby die haar moeder verloor op het kraambed, en die door de oma vernoemd werd naar Cobi Mars: Petite Cobi. In een land waar poedermelk te duur is voor de gewone bevolking is het als pasgeboren wees een moeilijke strijd.

De stichting is actief op twee niveaus: medische zorg voor gehandicapte, zieke en/of ondervoede kinderen en de bouw en het operationeel maken van een consultatiebureau in de aangrenzende dorpen Terokh en Yendane.

Betalen medische kosten

Stichting Petite Cobi betaalt medische kosten voor zieke en/of ondervoede kinderen. Het gaat hierbij om hulp voor acute zorg, maar ook om het betalen van bijvoorbeeld protheses of revalidatie. Een operatie kost in Senegal ongeveer 100-150 euro, inclusief vooronderzoeken. Dit lijkt heel weinig, maar voor veel Senegalezen is dit enkele maandsalarissen. Veel ouders kunnen dit dan ook niet betalen. Voor meer informatie over de kinderen die hulp (hebben) ontvangen kunt u kijken op de pagina wie helpen wij.

Consultatiebureau

Het eerste grote project van Stichting Petite Cobi was de bouw van een consultatiebureau in de aangrenzende dorpen Terokh en Yendane. In dit consultatiebureau kunnen kinderen maandelijks gewogen worden. Hierdoor krijgen moeders beter inzicht in de groei en gezondheid van hun kinderen. Kinderen die ondervoed zijn kunnen melkpoeder krijgen, zodat ze aan kunnen sterken. Verder worden er ook voorlichtingssessies gegeven. Het consultatiebureau heeft daarnaast een belangrijke signaleringsfunctie: er kan sneller worden vastgesteld of kinderen ziek of ondervoed zijn. Onze lokale vrijwilligers helpen om voor zieke kinderen een afspraak te maken in het ziekenhuis. Het consultatiebureau is gebouwd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en de overheid zodat ook in de toekomst het bureau goed zal blijven functioneren zonder dat externe financiering nodig is. Meer hierover leest u onder consultatiebureau.

Bestuur & BELONINGSBELEID

Petite Cobi is een kleine stichting met een enthousiast vrijwillig bestuur in Nederland en  een aantal lokale vrijwilligers in Senegal. Het bestuur ontvangt geen vergoeding, zodat het geld dat u doneert in zijn geheel ten goede komt aan de zorg voor kinderen in Senegal. Een van de vrijwilligers in Senegal die veel tijd besteedt aan het coördineren en begeleiden van ziekenhuisafspraken voor kinderen die medische zorg nodig hebben, ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 15 euro per maand.

ANBI

Stichting Petite Cobi is erkend als ANBI organisatie, hierdoor is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Jaarverslagen, beleidsplan en balans

Hier vindt u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren, inclusief een financiële verantwoording en balans van staten en lasten: Jaarverslag 2012, Jaarverlsag 2013, Jaarverslag 2015, Jaarverslag 2016Jaarverslag 2017Jaarverslag 2018Jaarverslag 2019Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2021Jaarverslag 2022

Klik hier voor ons Beleidsplan 2023-2025

Balans 2022 

Inkomsten Uitgaven  
Donaties € 4.789,25 Onkosten betalingsverkeer + website € 317,65
Taartenactie € 30,-
Kunstverkoop € 150,-
Verkoop tweedehands materiaal € 180,50,-
Doelshop € 61,04
Overige acties € 35,-
Subtotaal € 5.245,79   € 317,65
Reserve € 6.500,-
  Naar projecten Senegal € 8.578,92
Saldo 2021  € 9.108,57  
   
Saldo lopende rekening

31-12-2022

€ 7.910,79  
Saldo spaarrekening*

31-12-2022

€ 11.303,15  

* Gereserveerd voor opleiding verpleegkundigen, spoedoperaties en uitgaven onderhoud en renovatie consultatiebureau (o.a. aanschaf benodigde materialen, installatie zonnepanelen en aanleg stromend water).

ANBI-logo