Consultatiebureau

 Consultatiebureau

Consultatiebureau

Het eerste grote project van Stichting Petite Cobi was de bouw van een consultatiebureau in de aangrenzende dorpen Terokh en Yendane. In dit consultatiebureau worden kinderen maandelijks gewogen. Hierdoor krijgen moeders beter inzicht in de groei en gezondheid van hun kinderen. Kinderen die ondervoed zijn kunnen melkpoeder krijgen, zodat ze aan kunnen sterken. Verder worden er voorlichtingssessies gegeven en heeft het consultatiebureau een signaleringsfunctie: er kan sneller gekeken worden of kinderen ziek of ondervoed zijn. Daarbij helpen de vrijwilligers om voor zieke kinderen een afspraak te maken in het ziekenhuis. Het consultatiebureau is gebouwd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en de overheid. Op deze manier willen we waarborgen dat ook in de toekomst het bureau goed zal blijven lopen zonder dat externe financiering nodig is.

De bouw

DSCN6316In november 2009 is er begonnen met de bouw. Fundamenten zijn gelegd en de muren zijn gebouwd. Vervolgens zijn de deuren en ramen gemaakt, waarna in 2013 het dak geplaatst is. Ook zijn de elektriciteitskabels, deuren en ramen geplaatst.  En omdat goede gezondheid natuurlijk hand in hand gaat met goede hygiëne is er ook een toiletblok geplaatst met een dames- en herentoilet. Voor de allerkleinsten is een potje aangeschaft. Water komt van de put en is in een ton in de wc’s geplaatst zodat men netjes kan doorspoelen.

cb2Begin 2014 is de laatste stap in het afmaken van het consultatiebureau gerealiseerd: het consultatiebureau is geverfd!  Na de laag grondverf is het consultatiebureau in de uiteindelijke kleuren geverfd, blauw met wit en zijn er gordijnen aangeschaft. Daarnaast is er een gezondheidscomité opgericht met de twee dorpshoofden, en vertegenwoordigers van de lokale school, en de verschillende bestaande dorpsgroepen.

Consultaties

WegenVanaf 2015 is het consultatiebureau operationeel:
– een agente de santé communautaire houdt wekelijks spreekuur (dit is een verpleegkundige met korte opleiding, die in het dorp het eerste aanspreekpunt voor gezondheidszorg is)
– maandelijks worden de kinderen jonger dan 3 jaar gewogen en wordt hun groei bijgehouden, ouders van ondervoede kinderen worden voorgelicht over gezonde voeding en ontvangen indien nodig extra voeding in de vorm van melkpoeder en eieren.
– maandelijks komt de hoofdverpleger van de regio voor consultaties en vaccinaties
– onze trouwe vrijwilliger Mbaye Dione hield als verpleger in deze periode ook regelmatig consultaties.

Om het consultatiebureau verder te ontwikkelen tot volledig functionerend medisch centrum werkt Stichting Petite Cobi nauw samen met de gezondheidsautoriteiten in Senegal en met name met de hoofdverpleger in de regio. Het beleid van Stichting Petite Cobi is dat de stichting wel eenmalige kosten op zich kan nemen, maar dat structurele kosten zoals salariskosten van personeel en water/elektriciteit door de overheid gedragen moeten worden.

Opleiding

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de voorbereidingen om een aantal lokale vrijwilligers in Senegal een opleiding tot verpleegkundige en verloskundige aan te bieden. Op deze manier kunnen zij vanuit het consultatiebureau medische hulp bieden aan gezinnen uit de regio. Dankzij de giften van de P.J. Rogaar Stichting, de Hofsteestichting en Stichting DAS kunnen we deze plannen nu realiseren!
Eind september 2022 zijn twee kandidaten gestart met de opleiding. Het gaat om Josephine en Khady, twee dames van 21 en 22 jaar die beiden graag willen bijdragen aan een betere gezondheid in hun dorp. Josephine en Khady zijn erg gemotiveerd en hebben er veel plezier in om de lessen te volgen.
Dit is ook goed nieuws voor het consultatiebureau! Na het overlijden van Mbaye Dione, onze lokale verpleegkundige die op vrijwillige basis consultaties verzorgde en assisteerde bij bevallingen, is de toegang tot gezondheidszorg voor gezinnen uit de regio lastiger geworden. Via de opleiding van de vrijwilligers kan het consultatiebureau deze belangrijke functie van gezondheidspost weer optimaal vervullen.

Begroting versus daadwerkelijke kosten

Totale begroting versus kosten

  Begroting Onkosten tot nu toe
  CFA Euro   CFA Euro
Bouw 2.366.849 3641,31 2.158.000 3320,00
Afwerking   (stukken) 1.034.000 1590,77 823.000 1266,15
Apart toiletblok 493.000 758,46 0 0
Elektriciteit 231.600 356,30 44.000 67,69
Ramen en deuren 674.850 1.038,23 724.650 1114,84
Dak 1.466.000 2.255,38 1.696.000 2.609,23
Totaal   7.732.299 11.899 5.445.650 8.378

De kosten van de bouw zijn iets voordeliger uitgevallen omdat het ijzer (voor de constructie) in prijs gedaald was en dat het transport van de middelen naar de dorpen door de lokale bevolking is geregeld. Ook hebben de dorpsbewoners geholpen met de aanlevering en bekostigen van het water nodig voor de bouw. De kosten van de ramen en deuren zijn iets duurder uitgevallen, onder andere doordat in de begroting geen transportkosten waren berekend en iets meer ijzer nodig is geweest dan begroot. In begrepen bij de kosten van het aparte toiletblok is de laatste betaling aan de aannemer van 200.000 CFA. Werkelijke kosten van toilet zijn dus 293.000 CFA = 450 Euro. Op dit moment is Terokh/Yendane nog niet van elektriciteit voorzien, maar er is goede hoop dat dit de komende jaren wordt aangelegd. Daarom heeft de stichting de materialen voor het aanleggen van elektriciteitsleidingen ook opgenomen in de begroting.

Het consultatiebureau is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Madurodam fonds en het Atos fonds.

Logo + madurodam